Henkilö täyttää asiakastietolomaketta kädessään kaksi Kela-korttia.