Hope vaikuttaa

Miksi vaikutamme?

Me Hopessa haluamme, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on Suomessa tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Teemme tätä päivittäin todeksi konkreettisen avustustyömme ja tavallisten ihmisten lahjoitusten avulla.

Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa vähintään 150 000 lasta ja nuorta. Tilannetta ei korjata pelkästään lahjoituksin, vaan tarvitsemme laajempaa muutosta koko yhteiskunnassa.

Siksi haluamme nostaa vähävaraisten perheiden ääntä ja arjen kokemuksia esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siellä, missä päätöksiä tehdään.

Vinkit kuntapäättäjille

Kuntapäättäjä: Varmista, että jokainen lapsi saa harrastaa

Itse valittu harrastus ja siitä saadut onnistumisen, yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden kokemukset vahvistavat lapsen ja nuoren hyvinvointia ja kykyä selviytyä vaikeistakin elämäntilanteista.

Jopa 80 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista kertoo, ettei voi osallistua harrastuksiin kuin rajatusti. Moni joutuu lopettamaan harrastukset perheen huonon rahatilanteen takia. Koronakriisin seurauksena vähävaraisia lapsiperheitä on Suomessa aikaisempaa enemmän.

Kunta voi vaikuttaa monella tavalla siihen, että lapset saavat harrastaa myös silloin, kun perheellä on huoli toimeentulosta. Kokosimme siksi kuntapäättäjien avuksi selkeän toimenpidelistan.

 

HUOLEHDI NÄISTÄ OMASSA KUNNASSASI:

– Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastaminen/ harrastustakuun toteutuminen huomioidaan
kunnan hyvinvointisuunnitelmassa ja -kertomuksessa.
– Vähävaraisten lapsiperheiden määrä kunnassa ja lasten harrastusmahdollisuuksien tilanne
kartoitetaan. Miten lasten mahdollisuus harrastamiseen toteutuu? Millaista maksutonta
tai tuettua tarjontaa kunnassa löytyy lapsille/nuorille? Miten hyvin nämä ovat löydettävissä?
– Luodaan tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi toimialarajat ylittävä
ohjelma tai suunnitelma. Tehtyjen toimien vaikuttavuutta seurataan.
– Lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdennetaan riittävä määrä varoja. Etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen priorisoidaan budjetoinnissa.
– Sosiaalityössä ja esimerkiksi koulujen oppilashuollon kautta kohdattujen tukea tarvitsevien
lapsiperheiden kohdalla tarkistetaan lasten harrastustilanne ja pohditaan perhekohtaisesti
tuen tarvetta ja mahdollisuuksia.
– Lasten harrastukset huomioidaan perheiden toimeentulotukipäätöksissä (ehkäisevä/
täydentävä toimeentulotuki).
– Otetaan käyttöön harrastusseteli tai vastaava. Huolehditaan, että tarjontaa on sekä liikunta-,
kulttuuri- että muihin harrastuksiin kaikenikäisille lapsille ja nuorille.
– Kunta ei peri tila-, sali- ja kenttämaksuja lasten ja nuorten harrastustoiminnalta. Tiloja avataan myös vapaalle harrastamiselle.
– Kunta kehittää hyviä käytäntöjä vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi
yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa (esim. maksuton kerhotoiminta koulun yhteydessä).
– Lapset ja nuoret otetaan mukaan harrastustoiminnan kehittämiseen.

Lataa tästä aineisto

Katso Ajankohtaista-osio

Päättäjä, haluatko kuulla lisää tai keskustella aiheesta Hopen aktiivien kanssa, jotka tuntevat perheiden arjen?
Ole meihin yhteydessä:
– toiminnanjohtaja Eveliina Hostila, eveliina.hostila@hopeyhdistys.fi, 040 931 0114
– paikallistiimien yhteystiedot

Verkostot, joissa vaikutamme

EAPN:n Finland, Lapsiperheköyhyys-työryhmä

Kuka kuuntelee köyhää-verkosto

Anna ääni lapselle -kampanja, Lastensuojelun keskusliitto

Vanhempi: Onko sinulla varaa perheen lasten/nuorten harrastuksiin?

Mikä auttaisi turvaamaan lasten harrastusmahdollisuudet?

Keräämme vähävaraisuutta kokevilta perheiltä ajatuksia vaihtuvista, ajankohtaisista teemoista. Juuri nyt teemme työtä tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Kirjoita meille kokemuksistasi. Kokoamme niitä yhteen vaikuttamistyön tueksi. Vastauksia käytetään vain anonyymisti tai kysymme erikseen luvan muuhun käyttöön.