Hope vaikuttaa

Miksi vaikutamme

Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa vähintään 120 000 lasta ja nuorta. Lahjoitukset helpottavat perheiden arkea, mutta eivät riitä muuttamaan perheiden tilannetta pysyvästi. Siksi nostamme lasten ja perheiden ääntä ja kokemuksia esiin siellä, missä päätöksiä tehdään.

Toimimme 20 paikkakunnalla ja saamme paljon ensikäden tietoa köyhien lapsiperheiden arjesta. Välitämme tätä tietoa ja ratkaisuehdotuksia aktiivisesti päättäjille kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtakunnallisesti. 

Oman vaikuttamistyön lisäksi olemme mukana

Miten lapsiperhe­köyhyyttä voidaan vähentää hyvinvointi­alueilla?

Hyvinvointialueilla tehdään päätöksiä monista palveluista ja tuista, jotka koskettavat myös vähävaraisia perheitä ja niissä eläviä lapsia ja nuoria. Nyt on aika varmistaa, että vähävaraisten lapsiperheiden tilanne huomioidaan muutoksessa. 

Lue lisää: Vaikuttamiskeinot hyvinvointialueilla

Miten lapsiperhe­köyhyyttä voidaan vähentää kunnissa?

Kunnissa lapsiperheköyhyyttä voidaan vähentää erityisesti varmistamalla lapsiperheille suunnattujen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, kuten kohtuulliset päiväkotimatkat sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen, kasvatukseen ja harrastamiseen.

Lue lisää: Vaikuttamiskeinot kunnissa

Keitä Hopen asiakasperheet ovat?

Kohtaamme työssämme koko vähävaraisten perheiden kirjon. Uusimmat tietomme kauttamme tukea saaneista perheistä perustuvat vuoden 2021 asiakaskyselyymme.

Lue lisää: Hopen asiakasperheet

Vanhempi: Onko sinulla varaa perheen lasten/nuorten harrastuksiin?

Mikä auttaisi turvaamaan lasten harrastusmahdollisuudet?

Keräämme vähävaraisuutta kokevilta perheiltä ajatuksia vaihtuvista, ajankohtaisista teemoista. Juuri nyt teemme työtä tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Kirjoita meille kokemuksistasi. Kokoamme niitä yhteen vaikuttamistyön tueksi. Vastauksia käytetään vain anonyymisti tai kysymme erikseen luvan muuhun käyttöön.