Hope ry epäilee lahjakorttien väärinkäyttöä

Hope ry:n johto ja hallitus on hiljattain saanut tietoonsa, että yhdistyksen varoja on mahdollisesti käytetty väärin. Epäily koskee eräitä ruuan hankkimiseen tarkoitettuja lahjakortteja, jotka on hankittu järjestön lahjoituksina kerätyillä varoilla.

Yhdistyksen johto on välittömästi lähtenyt selvittämään tapausta. Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa täysin sen laajuus tai kesto.

Tapahtunut on yllättänyt ja järkyttänyt yhdistyksemme johtoa. Vaikka rahallisesti tapahtuneen mittakaava onkin nykyisen tiedon valossa pieni, suhtaudumme tähän silti erittäin vakavasti. Tulemme tekemään kaikkemme tapauksen selvittämiseksi, Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila sanoo.

Epäillyssä lahjakorttien väärinkäytöksissä näyttää olevan kyse varsin systemaattisesti suunnitellusta ja siksi tarkoituksellisen taitavasti peitellystä teosta, joka ei siksi ole tullut ilmi yhdistyksen sisäisissä prosesseissa.

Tapauksesta tehdään poliisille tutkintapyyntö. Poliisin tehtävänä on selvittää, onko asiassa tapahtunut rikosta. Kahden yhdistyksen työntekijän työsuhde Hope ry:een on päättynyt.


Mielipide: Lapsilla oltava oikeus lomaan perheen rahatilanteesta riippumatta

Kesä lähestyy ja lapsilla ja nuorilla alkaa loma. Kaikissa perheissä se ei ole pelkästään iloinen asia. Kouluruokailun jääminen tauolle kiristää pienituloisissa perheissä ruokabudjettia. Pahimmin tämä osuu perheisiin, jotka ovat hintojen nousun ja koronan vaikutusten takia valmiiksi tiukoilla.

Suomessa noin 120 000 lasta elää pienituloisissa perheissä, joissa ylimääräisiin kuluihin ei ole varaa. Heille hyvin arkisetkin kesäiset ilot, kuten retket tai jäätelöostokset, saattavat olla ulottumattomissa.

Puute rahasta ei tarkoita vain puutetta tavaroista ja palveluista. Rahattomuus sulkee ulos yhteisöistä. Rahattomuus rajaa mahdollisuutta lähteä viettämään aikaa kaverin kanssa, harrastaa tai osallistua kesäretkelle. Kun ei ole rahaa, jää moni yhteinen kokemus toisten ihmisten kanssa kokematta. Rahattomuus lisää turvattomuutta ja yksinäisyyttä.

Meistä jokainen tarvitsee taukoja arjesta ja suorittamisesta. Mukavaa tekemistä, josta voi nauttia ja jota muistella myöhemmin. Lapselle tauot voivat tarkoittaa jotain uutta ja virkistävää kavereiden ja turvallisten aikuisten kanssa. Hyviä lapsuusmuistoja tai perheen ja ystävien kanssa yhdessä vietettyä aikaa ei ole koskaan liikaa. Erityisen tärkeitä tauot ovat perheissä, joissa rahahuolet aiheuttavat ympärivuotista stressiä. 

Lapsella on Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 31 mukaan oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, ikänsä mukaiseen leikkiin sekä virkistystoimintaan. Tämän toteutumiseksi moni perhe tarvitsee tällä hetkellä järjestöjen ja muiden kansalaisten tukea. 

Me järjestöissä kannamme suurta huolta vähävaraisten perheiden jaksamisesta ja taloudellisesta pärjäämisestä. Toivomme, että lapsen oikeus lomaan nousee laajemmin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja virkistävän loman merkitystä lapselle sekä lapsiperheelle tuetaan entistä vahvemmin.

 

Eveliina Hostila (toiminnanjohtaja, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry)

Sari Nikula (toiminnanjohtaja, Parasta Lapsille ry)