Hopen vapaaehtoiset lomailevat juhannuksen tienoilta elokuun alkuun ja tällöin toimipisteiden toiminta on tauolla. Hyvää kesää!

Pieniä tekoja, suuria merkityksiä

Aloitimme vastuullisuustyön systemaattisen kehittämisen ja näkyväksi tekemisen helmikuussa 2024, jolloin osallistimme sidosryhmiämme kaksoisolennaisuusarvion tekemiseen. Pääset tutustumaan kaksoisolennaisuusarvion perusteella laadittuun raporttiin täältä.

Kaksoisolennaisuusarvion pohjalta tunnistimme kolme painopistettä, joihin keskitymme: kestävä kehitys, sosiaalinen vastuu ja läpinäkyvä organisaatio.

Kestävä kehitys

 • Toiselle tarpeeton kiertää kauttamme tarvitsevalle. Suurin osa saamistamme lahjoituksista on käytettyjä vaatteita, kenkiä ja tavaroita. Tuomme avoimesti esille sen, millaisia lahjoituksia otamme vastaan, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Samalla minimoimme niin jätekustannuksia kuin ylimääräistä lajittelutyötä.
 • Uutena saamamme lahjoitustavara on yleensä kauppojen hävikkiä ja myymättömiä tuotteita, jotka löytävät kauttamme uuden kodin. Yritykset pystyvät näin vähentämään hävikin joutumista jätteeseen. Toki otamme vastaan vain ajanmukaista ja ehjää tavaraa, jonka uskomme vastaavan asiakkaiden tarpeisiin.
 • Saamme lahjoituksia yleensä paikallisesti tai lähialueilta toimipisteillemme ja ne myös jaetaan paikallisille vähävaraisille perheille. Näin lahjoitettavat tuotteet jatkavat elämäänsä lähialueilla eikä niitä tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja.

Sosiaalinen vastuu

 • Kannamme vastuuta vähävaraisista perheistä Suomessa olematta osa lain määrittelemiä julkisia sosiaalipalveluja. Tarjoamme pientä, mutta merkityksellistä tukea vaate- ja tavara-avun muodossa vähävaraisille perheille.
 • Apuamme voi pyytää matalalla kynnyksellä ja sitä myös annetaan matalalla kynnyksellä. Emme kysele perheiden tulotietoja vaan luotamme siihen, että apumme menee sitä tarvitseville.
 • Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokea tasavertaista arkea muiden lasten kanssa tarjoamalla tukea harrastuskuluihin ja mahdollistamalla pieniä iloja vapaa-aikaan esimerkiksi pääsylippulahjoituksin.
 • Haluamme vahvistaa tasa-arvoa kaikissa kohtaamisissa – myös yhteisömme sisällä vapaaehtoisten, työntekijöiden ja muiden toimintaan osallistuvien välillä.

Läpinäkyvä organisaatio

 • Hope toimii hyvin kevyellä organisaatiorakenteella. Arjen sujuvuudesta vastaavat kaksi vakituista työntekijää sekä sadat vapaaehtoisemme. Lisäksi työllistämme palkkatuella vaikeammin työllistyviä henkilöitä sekä tarjoamme työkokeilupaikkoja Helsingissä ja Tampereella. Hopen toimintaa ohjaa vakituisten työntekijöiden lisäksi vuosikokouksen valitsema hallitus.
 • Taloushallinnostamme vastaa Ovidoor Oy ja tilintarkastusyhteisömme on KPMG Oy Ab.
 • Kaikkea emme itse osaa, joten lisäksi ostamme ulkopuolista apua viestintään ja ict-työhön.
 • Suoran avustustyömme rahoitus muodostuu yksityisten henkilöiden, yritysten sekä säätiöiden rahalahjoituksista. STEA:n, kaupunkien ja hyvinvointialueiden avustuksia haemme toiminnan operatiivisiin kuluihin ja hankkeisiin.

Työmme vastuullisuuden parissa jatkuu tarkempien vastuullisuustavoitteiden ja mittareiden määrittelyllä.

Yhteistyössä:

Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo
Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo
Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo