Kokonaisvaltaista elämää ja apua

Me ihmiset olemme monipuolisia ja välillä monimutkaisia olentoja. Hyvinvointimmekin koostuu monista tekijöistä ja palasista.

Jotta meillä on mahdollisuus voida hyvin, täytyy perustarpeemme olla tyydytettyjä. Meillä tulee olla paikka, jossa asua, riittävästi ravintoa, vaatteet (ja usein paksut täällä Suomessa), jotta pysymme lämpimänä. Lisäksi elämällä pitää olla suunta ja tarkoitus, jotta kaikki olisi mielekästä. Emme myöskään pärjää yksin, vaan tarvitsemme muita, jotka voivat jakaa asioita kanssamme ja jotka välittävät meistä. Lähtökohtaisesti meillä kaikilla on nämä samat tarpeet. On hyvin monesta asiasta kiinni, täyttyvätkö tarpeemme ja olemmeko elämäämme tyytyväisiä. Yleensä kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Toisinaan väitetään, että ihminen on oman onnensa seppä. Näin tuntuvat uskovan juuri julkaistun tutkimuksen (kts. lähde alla) mukaan osa kaikista rikkaimmista suomalaisista. Heidän (onneksi harvojen) mielestään köyhät ovat itse omalla laiskuudellaan syypäinä tilanteeseensa. Tässä arviossa saattaa unohtua se, mistä lähtökohdista ko. ihmiset ovat itse ponnistaneet menestyneeseen elämäänsä. Aina se ei ole ollut ryysyistä rikkauksiin, amerikkalaista unelmaa, vaan heillä on saattanut olla niin taloudellista kuin henkistäkin tukea yllin kyllin tarjolla elämässään.

Koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että me eri elämäntilanteissa olevat ymmärrämme toisiamme tai ainakin haluamme ymmärtää, ja pysähdymme hetkeksi kuuntelemaan toisiamme. Huono-osaisuudellekin saattaa löytyä muita selityksiä kuin laiskuus tai muu ”oma syy”. Totuus on se, että me kaikki tarvitsemme toisiamme. Se tulee esille tilanteessa, jossa olemme avun tarpeessa. Ahdingossa tulee näkyviin, miten tärkeitä ovat ihmiset ja rakenteet, jotka auttavat hädän hetkellä. Ja kun apua on itse saanut, se kannattaa muistaa. Joskus voi tulla hetki, jolloin voi itse ”maksaa takaisin”, olla itse avuksi muille tavalla tai toisella.

Kiitos Hope työstä, jota teette!

Pekka Puukko
toiminnanjohtaja
OmaKamu ry

Lähde:
Anu Kantola ja Hanna Kuusela: Huipputuloiset – Suomen rikkain promille, Kustannusyhtiö Vastapaino 2019