Mikä ohjaa elämääsi?

Elämän ymmärtäjänä, tutkijana ja suojelijana ihminen ei ole ollut historian valossa kovinkaan viisas. Olemme hävittäneet tuhansia lajeja maapallolta turhamaisuuden, ahneuden ja suoranaisen typeryyden ohjaamina. Kohtalo on kuitenkin kuljettanut niin, että elämän ymmärtäjän rooli on langennut meille - ikään kuin kohtalon ohjaamana. Olemme todennäköisesti ainoa ja näin paras vaihtoehto toteuttamaan tätä tehtävää. Meidän tulee kasvattaa viisautta, ymmärrystä, uskoa ja toiveikkuutta, jotta olisimme parempia tähän rooliin.

Taitava elämän rakentaja on kiinnostunut itsetuntemuksesta, ihmistuntemuksesta ja siitä miten maailma toimii. Ensimmäinen taitavan ajattelun polku liittyy realiteettien hahmottamiseen, pyrkimyksenä nähdä ihmiset kuten he ovat, nähdä maailma kuten se on, ja pyrkimys ymmärtää miten asiat toimivat, miten päätökset syntyvät ja mitä ihmisten välisistä vuorovaikutuksista syntyy. Pyrkimys totuuden virtaan ei välttämättä ole helppoa tässä informaatiotulvan ajassa, mutta samasta syytä se on myös mahdollista.

Optimistinen ja toiveikas ajattelun pohjavire yhdistettynä realiteettien hahmottamiseen ovat hyvän elämän strategian edellytyksiä. Elämän tilaisuudet avautuvat niille, ketkä ovat valppaita ne havaitsemaan. Suhteellisuudentaju on osa taitavaa ajattelua, se on hyvän elämän edellytys. Suhteellisuudentaju on kykyä hahmottaa asioita laajemman kontekstin valossa. Suhteellisuudentaju tarkoittaa itsensä hahmottamista tilanteeseen, jopa joskus niin taitavasti, että näemme itsemme kolmantena persoonana. Kiitollisuus voi syntyä suhteellisuudentajun sivutuotteena.

Syvempi ajattelun taito on ajattelun ajattelu. Ajattelun ajattelu on hiljentymistä omille syville ajattelun prosesseille. Se on eräänlaista meditatiivista tilaa, jossa parhaimmillaan omat mentaaliset mallit, ajattelun syväprosessit ja syväohjaustekijät aukeavat asteittain. Ajattelun ajattelu on siementen istutusta, jolloin emme odota välitöntä vastetta, vaan annamme ajattelun syntyä syvemmällä mielessä ja sallimme näiden syötteiden tulla tietoisen mielen tasolle, kun aika on. Ajattelun ajattelu syntyy vasta kun kehomieli-järjestelmä rauhoittuu pois suorittamisen tilasta, pois rutiinien ohjauksesta. Aivojen neuraaliset radat aktivoituvat eri tavalla suorituksen yhteydessä kuin olemisen yhteydessä. Välttämättömät ajattelun vyöhykkeet toteutuvat joka tapauksessa ja niihin meillä on valta vaikuttaa hyvinkin merkittävästi.

Ihmisyydessä on paljon piilossa olevaa resurssia, älykkyyttä, viisautta ja voimaa. Mieli on supervoimakas ohjelma ja sitä tulisi opetella käyttämään kunnioittavasti.

***

Hopen syksyn blogisarjassa innostavat ihmiset kertovat ajatuksiaan toivosta ja toiveikkuudesta.
Ole mukana työssämme: lue lisää siitä, miten juuri sinä voit auttaa.