Hopen vapaaehtoiset lomailevat juhannuksen tienoilta elokuun alkuun ja tällöin toimipisteiden toiminta on tauolla. Hyvää kesää!

Osallisuus digimaalimaan on hyvän arjen edellytys

Nykyaikaiset välineet ja niiden käytön osaaminen ovat nyky-yhteiskunnassa tärkeitä arjen helpottajia. Palvelut siirtyvät verkkoon, sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu yhä useammin eri sovelluksissa ja digitaidot ovat edellytys työssä pärjäämiseen. Lisäksi laitteita tarvitaan yhteydenpitoon perheen, ystävien, harrastusseuran, koulun, päiväkodin, työpaikan, viranomaisten ja muiden tahojen kesken.

Nuorilla ryhmään kuuluminen on tärkeä osa identiteetin rakentumista, joten digitaalisten palveluiden ja siten myös sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle jääminen tuntuu erityisesti heillä.

Digitaalisen yhdenvertaisuuden uusimman tutkimuksemme mukaan yhteiskunnan digitalisoituminen on aiheuttanut yksinäisyyden tunnetta joka kolmannelle 15–24-vuotiaalle. Nuorten osuus on huomattava, sillä koko väestöstä digitaalista yksinäisyyttä on kokenut vain noin joka kuudes.

KAIKILLA ON OIKEUS HYVÄÄN ARKEEN

Yhteydenpidon välineet ja toimivat nettiyhteydet helpottavat jokapäiväistä yhteydenpitoa, tiedon saamista ja asiointia, ja ne luovat myös turvaa. Kuinka hyvin arvioisit itse tai vaikka lastesi pärjäävän, jos olisi tultava kokonainen viikko toimeen ilman omaa puhelinta ja nettiä?

Hope tekee tärkeää työtä tasa-arvoisemman arjen toteuttamiseksi. DNA haluaa osaltaan mahdollistaa tätä työtä lahjoittamalla älypuhelimia, jotta Hope lahjoittaa ne edelleen niitä tarvitseville. Laitteet löytävät perille Hopen vapaaehtoisten kautta. Haluamme DNA:lla pitää huolta ihmisistä digitaalisessa maailmassa, joka ei aina ole kaikille tasa-arvoinen, kuten Hopen saamat Toivon päivän toiveet osoittavat.

Jokainen voi joskus tarvita apua. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että yhteiskunnassa on hyväntekijöitä, vapaaehtoisia ja muita auttajia. He auttavat, kun kriisi iskee päälle tai pitkään jatkaneet vaikeudet uuvuttavat.

Kiitos arvokkaasta työstänne digitaalisen yhdenvertaisuuden eteen, Hope-yhdistys!

Helena Vartiainen
viestintäpäällikkö
DNA Oyj

 

Yhteistyössä:

Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo
Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo
Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo