Hopen vapaaehtoiset lomailevat juhannuksen tienoilta elokuun alkuun ja tällöin toimipisteiden toiminta on tauolla. Hyvää kesää!

Jyväskylän kaupunki palkkasi harrastuskoordinaattorin perheiden avuksi

Kerromme Hopen blogissa kuntien hyvistä käytännöistä, joiden avulla turvataan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastamista. Jyväskylässä kaupunki palkkasi harrastuskoordinaattorin, joka selvittää tuen tarpeita ja auttaa harrastusten äärelle.

Korona-aikana moni perhe tarvitsee aiempaa enemmän tukea, jotta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus jatkaa rakasta harrastustaan. Taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden lapset joutuvat usein luopumaan harrastuksistaan perheen taloudellisen tilanteen kiristyessä.

Hope on koonnut kunnille suosituslistan toimista, joiden avulla jokainen kunta voi ottaa huomioon myös vähävaraisten perheiden lasten harrastusmahdollisuudet.

Jotta tuki löytäisi perheet, avun tarjoajalla tulee olla yhteys paitsi perheisiin, myös liikuntamahdollisuuksia tarjoaviin seuroihin ja järjestöihin.

Jyväskylässä tiedonkulkua parantamaan on maaliskuussa palkattu määräaikainen harrastuskoordinaattori Elisa Pursiainen. ”Ajatuksena on toimijoiden yhteistyötä kehittämällä pitää huolta siitä, että lapset ja nuoret eivät syrjäytyisi pois harrastustoiminnasta”, Pursiainen kertoo.

Korona-aikana tukea tarvitaan enemmän

Harrastuskoordinaattorin keskeinen tehtävä on koota yhteen tahoja, jotka tuottavat harrastustoimintaa lapsille ja nuorille ja etsiä mahdollisuuksia tukitoiminnoille. Viimeisen kahdeksan kuukauden aikana opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella rahoitettavia harrastusavustuksia on jo jaettu lähes kahdeksallekymmenelle lapselle ja nuorelle.

”Korona-aika on heikentänyt merkittävästi monen perheen taloudellista tilannetta. Lapselle on iso menetys, jos hän joutuu poikkeusaikana luopumaan harrastuksestaan. Harrastustoiminnalla on valtava merkitys lasten ja nuorten elämässä. Harrastaminen tuottaa elämään mielihyvää ja iloa ja auttaa samalla kehittämään omia taitoja. Samalla harrastus tarjoaa mahdollisuuden nähdä tärkeitä kavereita.”

Pursiaisen mukaan on tärkeää, että perheen omaa kokemusta taloudellisen tuen tarpeesta kuunnellaan. Harrastustukihankkeessa ei edellytetä toimeentulotukipäätöksiä avustettavilta perheiltä. Pursiainen haluaa tuetun ilta-aikaisen harrastustoiminnan lisäksi tuoda enemmän maksuttoman harrastamisen mahdollisuuksia esimerkiksi kouluihin.

”Sekä koulun yhteydessä tapahtuva harrastaminen että ilta-aikainen harrastaminen voivat olla yhtä tärkeitä lapsen tai nuoren hyvinvoinnin kannalta. Oma harrastus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tehdä asioita yhdessä ja luoda loppuelämän kestäviä ystävyyssuhteita. Samalla lapsi tai nuori voi tutustua itseensä ja omiin kiinnostuksen kohteisiinsa.”

Pursiainen on kertonut harrastustuen hakijoille myös muiden tahojen, kuten Hopen, tukimahdollisuuksista.

”Minusta on tärkeää, että me auttavat toimijat olemme tietoisia toisistamme, jotta voimme täydentää perheille tarjoamaamme apua ja tukea.”

Kaikki yhdelle nettisivulle

Pursiaisen työnkuva on Suomessa melko ainutlaatuinen. Jyväskylän lisäksi poikkihallinnollinen harrastuskoordinaattori toimii vain Turussa, Kirkkonummella, Lappeenrannassa ja Naantalissa.

”Jyväskylän kokoisella alueella harrastuskoordinaattoria tarvitaan pitämään harrastustoiminnan ja -tukien langat yksissä käsissä. Toiveenani on, että tulevaisuudessa vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret pääsisivät selaamaan Jyväskylän koottuja harrastus- ja tukimahdollisuuksia yhdeltä nettisivulta.”

Harrastuskoordinaattorin työstä tehtiin valtuustoaloite kesällä 2019. Lisäkannustimena palkkaukselle toimi vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen tukemiseksi saatu valtionavustus.

”On ollut tärkeää, että harrastuskoordinaattorina olen saanut keskittyä perheiden auttamiseen ja harrastustoiminnan kehittämiseen. Tulevaisuudessa katsomme, miten harrastamisen kuntatason koordinointia jatketaan.”

Pursiainen on koulutukseltaan luokanopettaja, mutta opiskelee tällä hetkellä liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistossa. Pursiainen kertoo, että hän ei olisi itse löytänyt omaa ammattiaan ilman lapsuuden ja nuoruuden rakkaita harrastuksia.

”Olen lukioikäisestä asti ollut aktiivinen urheiluseuroissa. Löysin harrastuksen kautta oman paikkani paitsi kaveriporukassa, myös ympäröivässä yhteiskunnassa.”

Katso täältä Hopen kokoama lista toimista, joiden avulla kunta voi taata vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumisen.

Lue lisää aiheesta: Lappeenranta tukee harrastamista suorilla avustuksilla.

Kun on tahtoa, on toivoa.

Yhteistyössä:

Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo
Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo
Prisma
Muutos logo
All stars logo
Posti logo
Tallink Silja logo
Lidl logo