Keitä Hopen asiakkaat ovat?

Elämässä voi tulla vastaan suuria ja pieniä vastoinkäymisiä. Ne voivat olla yllättäviä tai niiden syntymiseen ovat vaikuttaneet monet tekijät pitkällä aikavälillä. Hyvän elämän perusta voi järkkyä kenellä tahansa, eikä siihen aina edes löydy yksittäisiä syitä. Tämän takia apua saattaa joutua hakemaan kuka tahansa, taustasta riippumatta.

Voisimme tehdä yhteenvetoa asiakaskyselyiden pohjalta ja kuvailla tyypillistä Hopen asiakasta. Se ei kuitenkaan kertoisi mitään siitä moninaisesta ihmisjoukosta, joka kerran – tai kerta toisensa jälkeen – joutuu turvautumaan apuumme. Me ajattelemme, että avun hakemiseen ei saa olla kynnystä kenelläkään.

Meillä asioi niin työttömiä kuin työssäkäyviä, kahden huoltajan perheitä ja yksinhuoltajaperheitä, isoja ja pieniä perheitä, sairaita ja terveitä, kriisin kokeneita ja niiltä säästyneitä. Kaikki ovat arvokkaita ja erilaisia, mutta kaikille asiakasperheille yhteistä kuitenkin on, että elämä on tuonut eteen taloudellisia huolia, joiden takia lasten tasavertainen arki ei toteudu.

 

Autamme, emme tutki tulotietoja

Meiltä voi hakea apua Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat perheet, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias huollettava. Jokainen asiakas esiintyy omalla nimellään ja hakee apua vain omalle perheelleen. Me emme tarkista kenenkään tulotietoja, mutta useimmiten näemme ja kuulemme perheiden hädän ilman tiliotettakin. Avunpyynnöistä luettu ja kohtaamisissa kuultu kertoo meille sen tärkeimmän – köyhyys koskettaa liian monia perheitä.

Meidän tarjoamamme tuki ei korvaa sosiaalitoimelle kuuluvaa vastuuta, mutta sosiaalitoimi usein vinkkaa meistä asiakkailleen. Tällainen tiedon jakaminen on tärkeää, jotta apua tarvitsevat perheet löytävät myös meidät. Silloin, kun tilanne on huono, on hyvä ottaa kaikki apu rohkeasti vastaan.

Apu, jota jaamme, on pääsääntöisesti lahjoituksena saatuja vaatteita ja tavaroita, joiden rahallinen arvo ei ole suuren suurta. Niiden merkitys vähävaraisen perheen arkeen voi kuitenkin olla iso. Avun pyytäminen on monelle vaikeaa, mutta siinä ei ole mitään hävettävää – päinvastoin!

 

”Hopella olemme saaneet tunteen siitä, että emme ole yksin, ihmiset välittävät.”*

Vaikka asiakkaillemme konkreettinen vaateapu on tärkeää, on Hopen toiminnalla myös toinen puoli. Monesti kohtaamiset Hopen toimipisteillä ovat täynnä merkityksellisyyttä – niin avun saajalle kuin sen antajalle. Me emme kysele asiakaskohtaamisissa kenenkään elämäntilanteista, mutta joskus asiakkaalle lyhyt juttutuokio vapaaehtoistyöntekijän tai toisen paikalla olevan avuntarvitsijan kanssa tuo tunteen siitä, että yksin ei tarvitse olla. Ihmiset välittävät.

Lahjoittajien avulla ja vapaaehtoistyöntekijöiden korvaamattomalla työpanoksella pystymme auttamaan asiakkaitamme. Juurikin niitä, jotka ovat aivan tavallisia ihmisiä.

 

Kiitos, kun autat meitä auttamaan.

 

Sanni Kallioinen, toiminnanohjaaja

 

(*Lainaus syksyllä 2023 tehdyn asiakaskyselyn vastauksista.)


Talousahdinko ja jopa nälkä näkyvät lapsiperheiden arjessa

Hopen asiakaskysely lähetettiin 2239:lle asiakasperheelle seitsemällä eri alueella ympäri Suomen. Vastausprosentti oli ennätyksellisen korkea, 55 prosenttia. Perheiden vastauksissa näkyi huoli elämisen perustarpeista, taloudellisen tiukkuuden heijastuminen mielialaan sekä suoranainen nälkä.

Hope kantaa huolta lapsiperheiden tilanteesta, kaavailluista tukien leikkauksista ja niiden vaikutuksista erityisesti vähävaraisiin lapsiperheisiin. Vapaaehtoisemme ovat säännöllisesti yhteydessä päättäjiin, jotta voimme välittää heille tietoa perheiden tilanteesta. Välitämme eteenpäin myös asiakaskyselyidemme tuloksia päätöksenteon tueksi.

 

Puutetta on jopa ruuasta

Moni vastaajista on joutunut karsimaan ruuan laadusta ja määrästä. Punalaputetut tuotteet, jos nekään, ovat monille ainoita kukkarolle sopivia ruokia. Vanhemmat kertovat jopa jättävänsä aterioita väliin, jotta lapsille riittäisi ruokaa. 

”Ennenkin elimme tiukasti, mutta nyt elämme todella tiukalla budjetilla. Jätän itse syömättä aterioita, jotta ruoka riittää pidemmälle. Ostan nyt jo kaikki lastenvaatteet kirpputorilta, mutta kohta ei ole siihenkään varaa.”

”Hintojen nousu on ajanut leipäjonoon, mistä ei välttämättä edes aina saa mitään. On ollut päiviä, jolloin lapsi on pitänyt viedä kyläilemään, että hän saisi päivällisen.”

 

Rahan puute aiheuttaa myös toivon puutetta

Nousseet hinnat ja huoli tulevasta toimeentulosta rasittavat perheiden taloudellista ja henkistä kantokykyä. Kulutuksen karsimisen lisäksi niukat rahat lisäävät ahdistusta, epävarmuutta ja elämän kuormittavuutta.

”Epävarmuus tulevaisuudesta on pelottavaa ja ahdistavaa.”

Kaavaillut leikkaukset etuuksiin kauhistuttavat jo valmiiksi äärimmäisen tiukasti eläviä. Hopen asiakkaista yli puolet (56 %) on yksinhuoltajia, jolloin koko perheen tulot ovat yhden vanhemman varassa. 

Yhden vanhemman perheistä yli 10 prosenttia saa toimeentulotukea ansiotulon rinnalla. Pienenevät tuet vaikuttavat kaikkeen perheen asuinpaikasta ruoan määrään ja vaatetukseen. 

”Hintojen nousu on vaikuttanut kamalalla tavalla. Tuntuu, että rahat eivät enää ikinä riitä mihinkään, eikä enempää töitä pysty tekemään. Pienipalkkaiselle kamalaa. Leikkaukset hirvittävät, toivon, että asumistukea ei leikattaisi.”

”Tulevat leikkaukset tulevat koskettamaan meitä todella paljon. Muutenkin todella pienet tulot putoaa noin 300-400 euroa kuukaudessa.”

 

Anna joulun paras lahja – toivoa

Joulu on useissa perheissä tiukka paikka: perinteisiin kuuluu yltäkylläinen joulupöytä, mutta rahat eivät aina riitä edes välttämättömimpään ravintoon koko perheelle. Lapset taas kuulevat ystäviltään toiveista ja joulun jälkeen vertaillaan lahjoja, mutta kaikissa perheissä ei ole varoja yhdenkään lahjan ostamiseen. 

”Saimme jouluksi ruokaa ja lapsille muutaman lahjan. Se on jäänyt ikuisesti sydämeeni lämmittämään.”

Aktiivisten lahjoittajien ansiosta voimme tänäkin vuonna täyttää lasten toiveita ja perheiden tarpeita yhdessä. Lahjoittamalla joulukeräykseemme fyysisen lahjan tai rahaa tuet lähialueesi vähävaraisen perheen joulua, tai annat lahjan koko ensi vuodeksi harrastustuen muodossa.

”On suloista, miten lapsetkin viime jouluna mietti, kuka on mahtanut mahdollistaa heidän lahjansa jota toivoivat.”

 

Sinä voit olla joulun mahdollistaja!

 

Lahjoita virtuaaliseen keräyslippaaseemme tai tuo paketti lähimmälle Hopen toimipisteelle. Toimipisteiden yhteystiedot löydät täältä.

 

Lainaukset Hopen asiakaskyselystä. Kysely toteutettiin seitsemän paikallistiimin asiakasperheille 23.10.-5.11.2023 ja siihen saatiin yhteensä 1232 vastausta.


Hope on yhteydessä päättäjiin, jotta perheiden ääni saadaan kuuluviin

Hope ry haluaa tuoda perheiden äänen sinne, missä heitä koskevia päätöksiä tehdään. Erityisen tärkeää on kuulua silloin, kun päätöksiä vasta valmistellaan.

Hopen vapaaehtoiset ovat yhteydessä päättäjiin ja välittävät heille ajantasaista tietoa lapsiperheiden arkitodellisuudesta päätöksenteon tueksi. Tiedon lisäksi pyrimme tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja, joiden avulla heikossa asemassa olevien lapsiperheiden tilannetta voidaan parantaa.

 

Joensuun toimipisteellä esitellään Hopen toimintaa

Joensuun tiimin toinen tiiminvetäjä Sanna Räsänen kertoo, että tiimi on aktiivisesti ottanut yhteyttä päättäjiin ja päässyt kertomaan Hopen toiminnasta.

Kansanedustaja Seppo Eskelinen (SDP) kävi toimipisteellä marraskuun alussa ja muutama muukin kansanedustaja on luvannut tulla pian vierailulle toimipisteelle. Aiemmin Joensuun toimipisteellä ovat vierailleet kansanedustaja ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP) sekä Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jere Nuutinen (Kesk.). 

“Vierailut ja muut yhteydenotot ovat tulleet aina kontaktointikierrosten jälkeen”, Räsänen kertoo.

 

Tarjoamme päättäjille tietoa perheiden tilanteista 

Moni päättäjä ei ole ennen vierailua tiennyt, mitä Hope tekee, Räsänen kuvailee. Toiminnan esittely on lähtenyt liikkeelle perusasioista: keitä Hopen asiakkaat ovat, millaisia auttamisen keinoja Hopella on ja mistä lahjoitukset tulevat. Hopen avustustyön laajuus on hämmästyttänyt päättäjiä. Esimerkiksi vaatelahjoituksia ja harrastustukea jaetaan sadoille lapsille ja nuorille Joensuussa ja lähialueilla. 

“Vaikuttamistyön tavoitteemme on lisätä päättäjien tietoisuutta vähävaraisten lapsiperheiden asemasta. Aivan lähellä, jopa omassa naapurissa, voi olla perheitä, joilla menee taloudellisesti huonosti ja jotka tarvitsevat apua”, Räsänen kertoo.

Hopen vapaaehtoiset tapaavat asiakasperheitä toimipisteillä ja näkevät perheiden arkea. Tätä ymmärrystä halutaan välittää myös päättäjille. Vapaaehtoiset kuulevat myös sellaisista tarpeista, joita ei Hopen toiminnan piirissä voida täyttää, kuten ruoka-avun tarpeesta. Myös näitä terveisiä välitetään eteenpäin.

“Päättäjät ovat tervetulleita meidän toimipisteellemme. Esittelemme mielellämme Hopen toimintaa ja kerromme arjesta, jotta päättäjät pääsevät kärryille siitä, mitä alueella lapsiperheiden näkökulmasta tapahtuu”, Räsänen kannustaa.

 

Vaikuttamisviestintää tehdään siellä, missä päätöksiäkin

Lapsiperheiden asemaan vaikuttavia päätöksiä tehdään kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä valtakunnallisesti eduskunnassa. Useiden peruspalveluiden, kuten opetuksen ja liikuntapalveluiden, saatavuus ja saavutettavuus on kuntien vastuulla. Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Eduskunnassa päätetään suurista linjoista, kuten sosiaaliturvasta sekä alueiden rahoituksesta ja kuntien valtionosuuksista.

Sekä vapaaehtoiset tiimit että Hopen toiminnanjohtaja pitävät yhteyttä päättäjiin. Viimeksi olemme kontaktoineet kaikki keväällä työnsä aloittaneet kansanedustajat. Viestissä tarjosimme tietoa päätöksenteon tueksi, muistutimme lapsiperheitä koskevien päätösten vaikuttavuudesta ja kutsuimme kansanedustajia tutustumaan paikallistiimien toimintaan.

Jotta voimme tarjota ajankohtaista tietoa, keräämme tietoa asiakasperheidemme tilanteista vuosittaisilla asiakaskyselyillä. Kyselyistä saaduista tiedoista kokoamme tilastoja ja infograafeja, joita tarjoamme päättäjien käyttöön. Lisäksi vapaaehtoisemme saavat arvokasta arjen tietoa ja ymmärrystä perheiden tilanteista asiakaskohtaamisissa. 

Hope ry vaikuttaa myös EAPN Finlandin Lapsiperheköyhyys-työryhmässä ja Lastensuojelun keskusliiton Anna ääni lapselle -kampanjassa.


Prisman verkkokaupan ja Hopen joululahjakeräys on käynnistynyt

Suosittu joululahjakeräys on helppo tapa tehdä hyvää ja tuoda jouluiloa Hopen asiakasperheiden lapsille. Prisman verkkokaupan valikoimasta voi lahjoittaa lähes minkä tahansa tuotteen – tai vaikka useampia – itselle sopivan budjetin mukaan. Prisma tarjoaa lahjojen toimituksen Hope ry:lle. Jos lahjan keksiminen tuntemattomalle lapselle tai nuorelle tuntuu vaikealta, löytyy verkkokaupasta Hopen keräämiä lahjavinkkejä eri ikäisille lahjan saajille.

Prisman verkkokauppa ja Hope ry tekevät yhteistyötä jo kuudetta kertaa. Viime vuonna kampanja oli tauolla verkkokaupan uudistuksen vuoksi ja S-ryhmän käyttötavarakaupan johtajan Virpi Viinikaisen mukaan asiakkaiden viestien perusteella kampanjaa kaivattiin viime jouluna.

”Olemmekin erittäin innoissamme, että voimme taas tarjota mahdollisuuden lahjoittaa jouluiloa helposti”, Viinikainen iloitsee.

Tänä vuonna perheiden avun tarve on edelleen kasvanut ja yhä useampi perhe pyytää apua Hopelta. 

”Toiveenamme on muistaa mahdollisimman montaa vuoden aikana apuamme saanutta lasta sekä nuorta joululahjalla. Kannustamme ihmisiä liittymään auttamisen ketjuun ja mahdollistamaan tätä jouluiloa kanssamme. Tämä Prisman verkkokaupan kanssa toteutettava keräys on siihen hyvä tapa”, Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila toteaa.

Kampanjassa on mukana tänä vuonna 17 Hopen toimipistettä ja lahjoittaja voi itse valita, minkä paikkakunnan Hopelle haluaa lahjoituksen tehdä. Keräykseen voi osallistua 2.11.-10.12. välisenä aikana.

Keräys ja lahjatoiveet löytyvät osoitteesta prisma.fi


Hope on kokoaan suurempi auttaja. Kiitos vapaaehtoiset!

Hope syntyi vuosien 2008-09 aikana aivan tavallisten ihmisten auttamishalusta. Halusta tehdä jotakin konkreettista lähellä asuvien lapsiperheiden hyväksi. Tämä auttamishalun kanavointi on edelleen Hopen toiminnan ytimessä. Mutta kaikkein syvimmällä ytimessä ovat apua tarvitsevat lapset sekä lapsiperheet, joiden hyväksi me toimimme.

Hope on rakenteeltaan kevyt, mutta toiminnaltaan vahva. Toimintamme on rakennettu 20 paikallistiimin varaan. Tiimit eivät ole muodoltaan yhdistyksiä, vaan joustavia ja kevyesti hallinnoitavia paikallisia toimintaryhmiä. Vapaaehtoisia on mukana paikallistasolla liki 600.

Tällä joukolla pystyimme viime vuonna tarjoamaan apua noin 9500 perheelle, ja niissä eläville lähes 23 000 lapselle ja nuorelle. Melkoinen saavutus! Lisäksi toimintamme tulokset on arvioitu erittäin hyviksi

 

“Vahva brändi” vai joukko ihan tavallisia ihmisiä? 

Pitkäjänteistä ja suunnitelmallista vapaaehtoistoimintaa ei kuitenkaan ole ihan ilman tukitoimia ja koordinointia. Siksi Hopessa toimii kaksi vakituista työntekijää, toiminnanjohtaja Eveliina sekä tuore toiminnanohjaaja Sanni, sekä kaksi määräaikaista työntekijää, jotka saavat palkkatukea. Sujuvan arjen tukena on myös monia eri alojen osaavia ammattilaisia eri sidosryhmistämme, kuten taloushallinnon ja it-alan kumppanimme Ovidoor ja Cloudpoint.

Hope liittää yhteen avuntarvitsijoita, auttamishaluisia ihmisiä sekä muita organisaatioita. Auttamisen verkosto on laaja ja vankka. 

Meistä kuulee puhuttavan vahvana brändinä, mikä ei tahdo oikein sopia omaan suuhumme. Me kun omasta mielestämme olemme vain joukko aivan tavallisia ihmisiä, jotka tekevät ruohonjuuritason työtä vapaaehtoisvoimin – ja työntekijät vapaaehtoisia tukien. 

Vapaaehtoiset ympäri Suomen ovat yli kymmenen vuoden Hope-taipaleellaan nähneet monenlaista. He ovat olleet vahvana osana perheiden arkea, kokeneet kiitollisuutta, iloa ja onnistumisia. He ovat luoneet ja vahvistaneet sosiaalisia verkostoja, mutta myös joutuneet keskelle kohtuuttomia kriisejä.

Tämän kaiken keskellä vapaaehtoiset ovat toistuvasti kehittäneet avustustyötä, sopeutuneet muutoksiin ja uudistaneet käytäntöjä – nopeasti ja vahvalla tahdolla. Ja ennen kaikkea he ovat jaksaneet auttaa.

Olkoon tämä toiminnanjohtajan julkinen kiitos ihmisille, jotka Hopen kautta lapsiperheitä auttavat. Sillä kuka auttaisi ja kanavoisi auttamishalua, jos ette te? 

Jos emme me?

 

Eveliina Hostila, toiminnanjohtaja
Hopen uusi toiminnanohjaaja Sanni Kallioinen auttaa muita auttamaan 

Sanni on tehnyt uraa sisustamisen ja rakentamisen alalla suunnittelussa, myynnissä ja markkinoinnissa. Monipuolista työkokemusta kerryttänyt Sanni kuitenkin koki arvomaailmansa muuttuneen lastensaannin myötä ja alkoi kaivata työelämäänsä uudenlaista merkitystä.

– Mietin pitkään, miten pääsisin käyttämään muotoiluosaamista muualla kuin sisustamisen maailmassa. Halusin päästä tekemään työtä, joka olisi itselleni merkityksellistä, Sanni kuvailee.

Uusi työ löytyi lopulta yllättävänkin läheltä. Ennen siirtymistään toiminnanohjaajan tehtävään Sanni toimi Hopen vapaaehtoisena neljä vuotta, joista kolme yhtenä tiiminvetäjistä Lahdessa.

– Uuden työn aloitusta helpottaa se, että olen ollut mukana vapaaehtoisena jo pidemmän aikaa ja saanut näkemystä vapaaehtoistyöstä. Hopen asiakaskunta ja lahjoittaja ovat tulleet tutuksi, Sanni kertoo.

 

Toiminnanohjaaja kehittää Hopea yhdessä vapaaehtoisten kanssa

Roolissaan toiminnanohjaajana Sanni tulee toimimaan läheisesti Hopen vapaaehtoisten tiimien kanssa. Hän esimerkiksi kartoittaa tiimien tilanteita ja piipahtelee toimipisteissä ympäri Suomea tapaamassa vapaaehtoisia.

–  Minulla on hyvin ihmisläheinen ote tekemiseen. Yritän kuunnella tarkalla korvalla tiimeiltä tulevia ajatuksia ja ideoita.

Tiedonkeruun tarkoituksena on päästä kehittämään vapaaehtoisten työtä yhä helpommaksi ja houkuttelevammaksi.

– Koen, että vapaaehtoistyön pitäisi antaa enemmän kuin ottaa. Siksi on tärkeää, että ratkomme yhdessä vapaaehtoisten haasteita. 

Vapaaehtoistyön kehittämisen lisäksi Sanni tulee toiminnanohjaajana tuottamaan somesisältöjä, suunnittelemaan kampanjoita ja tekemään yhteistyötä Hopen sidosryhmien kanssa.

Sanni on iloinen, kun pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan merkityksellisen työn parissa.

– Pääsemme kehittämään asiakas- ja ihmislähtöistä palvelua palvelumuotoilun keinoin. Koen, että aiempi työkokemukseni muotoilun ja viestinnän parissa yhdistettynä vapaaehtoistyökokemukseeni on hyvä paketti, jota pääsen hyödyntämään uudessa tehtävässäni.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat Sannille tärkeitä arvoja. Ne ovat myös koko Hopen yhteisölle tärkeitä arvoja – yhdessä ja yhteisesti!

 


Hopen harrastustuki auttaa, kun rahat ovat tiukilla

Hopen harrastustuki kattaa osan harrastuksen kustannuksista ja mahdollistaa sen, että lapset saavat jatkaa rakasta harrastustaan – tai aloittaa sen ensimmäisen – kun perheen rahat ovat tiukilla.

 

Harrastus kehittää, opettaa ja jopa suojelee

Harrastus tuo mielekästä sisältöä monen lapsen ja nuoren elämään. Uuden oppimisen ja vaikkapa liikunnan lisäksi harrastus voi olla merkittävä osa identiteettiä ja sosiaalista maailmaa.

Helsingissä asuva Natalia kertoo, että harrastus on myös suojellut hänen 13-vuotiasta poikaansa.

– Harrastus on pitänyt lapsen pois pahoilta teiltä. Hän on kertonut, kuinka tutut koulussa kokeilevat alkoholia, tupakkaa ja huumeitakin. Harrastus kuitenkin tuo mielekästä tekemistä lähes joka illalle ja suojaa huonolta seuralta, Natalia kertoo.

Espoolainen Katja taas kertoo, että hänen 9-vuotias poikansa on luonut harrastuksessaan uusia ihmissuhteita.

– Jalkapallotreenit ovat Helsingin puolella ja pelikaverit käyvät toista koulua. Lapseni on saanut harrastuksesta uusia kavereita. Kunnon lisäksi hänen sosiaaliset taidot kehittyvät. Ja lapsesta paistaa ilo, kun saa harrastaa mieleistään lajia.

 

Perheen tiukentuva rahatilanne voi vaarantaa lapsen harrastuksen

Harrastaminen voi kuitenkin muuttua liian kalliiksi useista syistä. Huoltaja voi esimerkiksi jäädä työttömäksi, perheessä voi olla työkykyä alentavaa sairautta tai vanhemmat voivat erota.

– Jouduin taloudellisiin ongelmiin, kun erosin väkivaltaisesta suhteesta. Ex-kumppanini oli ottanut velkaa minun nimiini. Maksoimme aiemmin lasten harrastuksia yhdessä, mutta yksinhuoltajana on lähes mahdotonta kustantaa harrastuksia itse, Natalia kertoo.

Monissa harrastuksissa myös kulut voivat kasvaa, mitä vanhemmaksi lapset kasvavat. Esimerkiksi kuukausimaksujen lisäksi rahaa voi kulua varusteisiin, pelimatkoihin ja kuljetuksiin.

–Meille erityisesti turnaukset ovat kalliita. Sen takia kuukausimaksuihin saatu tuki on todella tärkeää. Ilman tukea jalkapallo olisi pidemmän päälle pitänyt lopettaa kokonaan, Katja toteaa.

 

Hope jakaa harrastustukea, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa

Sekä Katja että Natalia kannustavat hakemaan tukea lapsen harrastukseen.

– Kunpa kaikki lapset saisiva mahdollisuuden harrastukseen, se on lasten tulevaisuuden kannalta niin tärkeää. Harrastus antaa mielenrauhaa sekä lapselle että vanhemmalle, ja opettaa lapselle vastuuta, Natalia sanoo.

– Harrastus rikastuttaa lapsen elämää. Tukea kannattaa hakea rohkeasti, jos taloudellinen tilanne ei salli harrastusta, Katja kannustaa.

Hopen myöntämän harrastustuen suuruus vaihtelee. Tuella mahdollistetaan harrastuksen jatkaminen tai aloittaminen ja annetaan ilon hetkiä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla pitäisi olla oikeus mukavaan harrastukseen perheen rahatilanteesta riippumatta.

 

Kun haluat auttaa, lahjoita!

Hopen avustustyötä ja harrastustukia rahoitetaan lahjoitusvaroin. Kun haluat tukea lasten ja nuorten harrastamista, voit tehdä Hopelle lahjoituksen. Löydät ohjeet siihen täältä.

Kun tarvitset tukea, ota yhteyttä!

Tarvitsetko tukea lapsesi harrastukseen? Voit ottaa yhteyttä sinua lähimpään Hopen paikallistiimiin. Löydät tiimien yhteystiedot täältä.