Hope on yhteydessä päättäjiin, jotta perheiden ääni saadaan kuuluviin

Hope ry haluaa tuoda perheiden äänen sinne, missä heitä koskevia päätöksiä tehdään. Erityisen tärkeää on kuulua silloin, kun päätöksiä vasta valmistellaan.

Hopen vapaaehtoiset ovat yhteydessä päättäjiin ja välittävät heille ajantasaista tietoa lapsiperheiden arkitodellisuudesta päätöksenteon tueksi. Tiedon lisäksi pyrimme tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja, joiden avulla heikossa asemassa olevien lapsiperheiden tilannetta voidaan parantaa.

 

Joensuun toimipisteellä esitellään Hopen toimintaa

Joensuun tiimin toinen tiiminvetäjä Sanna Räsänen kertoo, että tiimi on aktiivisesti ottanut yhteyttä päättäjiin ja päässyt kertomaan Hopen toiminnasta.

Kansanedustaja Seppo Eskelinen (SDP) kävi toimipisteellä marraskuun alussa ja muutama muukin kansanedustaja on luvannut tulla pian vierailulle toimipisteelle. Aiemmin Joensuun toimipisteellä ovat vierailleet kansanedustaja ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP) sekä Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jere Nuutinen (Kesk.). 

“Vierailut ja muut yhteydenotot ovat tulleet aina kontaktointikierrosten jälkeen”, Räsänen kertoo.

 

Tarjoamme päättäjille tietoa perheiden tilanteista 

Moni päättäjä ei ole ennen vierailua tiennyt, mitä Hope tekee, Räsänen kuvailee. Toiminnan esittely on lähtenyt liikkeelle perusasioista: keitä Hopen asiakkaat ovat, millaisia auttamisen keinoja Hopella on ja mistä lahjoitukset tulevat. Hopen avustustyön laajuus on hämmästyttänyt päättäjiä. Esimerkiksi vaatelahjoituksia ja harrastustukea jaetaan sadoille lapsille ja nuorille Joensuussa ja lähialueilla. 

“Vaikuttamistyön tavoitteemme on lisätä päättäjien tietoisuutta vähävaraisten lapsiperheiden asemasta. Aivan lähellä, jopa omassa naapurissa, voi olla perheitä, joilla menee taloudellisesti huonosti ja jotka tarvitsevat apua”, Räsänen kertoo.

Hopen vapaaehtoiset tapaavat asiakasperheitä toimipisteillä ja näkevät perheiden arkea. Tätä ymmärrystä halutaan välittää myös päättäjille. Vapaaehtoiset kuulevat myös sellaisista tarpeista, joita ei Hopen toiminnan piirissä voida täyttää, kuten ruoka-avun tarpeesta. Myös näitä terveisiä välitetään eteenpäin.

“Päättäjät ovat tervetulleita meidän toimipisteellemme. Esittelemme mielellämme Hopen toimintaa ja kerromme arjesta, jotta päättäjät pääsevät kärryille siitä, mitä alueella lapsiperheiden näkökulmasta tapahtuu”, Räsänen kannustaa.

 

Vaikuttamisviestintää tehdään siellä, missä päätöksiäkin

Lapsiperheiden asemaan vaikuttavia päätöksiä tehdään kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä valtakunnallisesti eduskunnassa. Useiden peruspalveluiden, kuten opetuksen ja liikuntapalveluiden, saatavuus ja saavutettavuus on kuntien vastuulla. Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Eduskunnassa päätetään suurista linjoista, kuten sosiaaliturvasta sekä alueiden rahoituksesta ja kuntien valtionosuuksista.

Sekä vapaaehtoiset tiimit että Hopen toiminnanjohtaja pitävät yhteyttä päättäjiin. Viimeksi olemme kontaktoineet kaikki keväällä työnsä aloittaneet kansanedustajat. Viestissä tarjosimme tietoa päätöksenteon tueksi, muistutimme lapsiperheitä koskevien päätösten vaikuttavuudesta ja kutsuimme kansanedustajia tutustumaan paikallistiimien toimintaan.

Jotta voimme tarjota ajankohtaista tietoa, keräämme tietoa asiakasperheidemme tilanteista vuosittaisilla asiakaskyselyillä. Kyselyistä saaduista tiedoista kokoamme tilastoja ja infograafeja, joita tarjoamme päättäjien käyttöön. Lisäksi vapaaehtoisemme saavat arvokasta arjen tietoa ja ymmärrystä perheiden tilanteista asiakaskohtaamisissa. 

Hope ry vaikuttaa myös EAPN Finlandin Lapsiperheköyhyys-työryhmässä ja Lastensuojelun keskusliiton Anna ääni lapselle -kampanjassa.


Vähävaraisten lapsiperheiden tilannetta ei saa kurjistaa

Arjen elinkustannusten raju nousu ja pelko hallituksen kaavailemista leikkauksista näkyy syvänä huolena ja osin jopa toivottomuutena Hope ry:n tuoreessa asiakaskyselyssä. Hope tukee lahjoitusvaroin vähävaraisia lapsiperheitä. Sen apu tavoittaa vuositasolla yli 9500 perhettä, ja niissä lähes 20 000 lasta tai nuorta.

Lokakuussa tehdyn asiakaskyselyn vastauksissa toistuu huoli siitä, että perheen rahat eivät riitä enää elämisen perustarpeisiin, kuten ruokaan ja lämpimiin vaatteisiin. Kyselyyn vastasi noin 1200 vanhempaa perheistä, jotka ovat saaneet Hopelta apua kuluvan vuoden aikana. 

Moni vastanneista kertoi joutuvansa säästämään terveellisestä ruuasta tai jättävänsä ruokailuja kokonaan väliin. Myös lääkkeistä joudutaan säästämään.

”Kaikki rahat menevät ruokaan ja jos jotain vaatetta ym. ostaa, se on ruokarahasta heti pois. Jos hallituksen esittämät jutut menevät läpi, menetämme kodin aika varmasti. Toivon saavani opiskella loppuun.”

“Kohtaamme työssämme perheitä, joiden tilanne on jo valmiiksi erittäin vaikea. Taustalla voi olla sairautta, työttömyyttä tai äkillisiä kriisejä. Myös yksinhuoltaja- ja opiskelijaperheet ovat erittäin tiukilla”, sanoo Hopen toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

“On kestämätöntä, että näiden ihmisryhmien tilannetta ollaan heikentämässä vielä entisestään. Lapsilla ja nuorilla tulee Suomessa olla oikeus perustoimeentuloon ja mahdollisuus keskittyä rauhassa kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen”, Hostila sanoo. 

Kysymyksiin siitä, miten hintojen nousu on vaikuttanut perheen talouteen kuluneena vuonna ja miten hallituksen kaavailemat leikkaukset vaikuttavat elämään ensi vuonna, saatiin asiakaskyselyssä yli 600 vastausta.

”Jo nyt on täytynyt miettiä miten selvitä laskuista ja saada ruokaa kaupasta. Omia lääkkeitä

olen jättänyt ostamatta.”

“Jos asumistuki tiputetaan 70%:iin ja lapsikorotus poistetaan työttömyysrahasta,

ja ellen ole ymmärtänyt väärin, niin tuloistani lähtisi ~300€/kk. Yrittänen saada itseni

toimeentulotuen piiriin ja toivon siihen silloin olevani oikeutettu. Muussa tapauksessa kaikki

muuttuu ja en tiedä, mitä minun silloin tulisi tehdä. Luultavasti joutuisin antamaan

lähihuoltajuuden lapsen isälle ja muuttamaan itse huomattavasti syrjempään ja kauemmaksi

kuntoutus- sekä työllistymismahdollisuuksista.”

”Työn tekemisestä huolimatta yhden ihmisen tuloilla on todella vaikea kattaa kahden ihmisen tulot.”

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Eveliina Hostila 

toiminnanjohtaja

040 931 0114

eveliina.hostila@hopeyhdistys.fi

https://hopeyhdistys.fi 

 

Kun on tahtoa, 

on toivoa.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry toimii yhdessä yhteiseksi hyväksi. Autamme vapaaehtoisvoimin ja luottamuksella vähävaraisia ja kriisin kokeneita lapsiperheitä Suomessa. Teemme avullasi todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.

Lahjoituksia Hope ry:lle voi tehdä verkkolahjoituksina nettilippaan kautta. Yritykset ja yhteisöt voivat ehdottaa yhteistyötä Hopen paikallistoimijoille. Valtakunnalliset yhteistyöehdotukset toivotaan suoraan toiminnanjohtajalle.